Bewindvoering

Voor wie ?

Als u moeite heeft met het voeren van uw administratie of als u, door omstandigheden, in de schulden bent geraakt.

Wat is het ?

Uw bewindvoerder doet uw volledige financiële administratie. Hij onderhoudt contacten met bedrijven en instanties met wie u zaken doet. Of het nu gaat om het doen van betalingen, belastingaangiften, aanvragen van uitkeringen en toeslagen, de bewindvoerder regelt het allemaal, samen met u.
De bewindvoerder wordt door de rechtbank benoemd. Dat kan op uw verzoek, maar ook op verzoek van een familielid, of een zorginstelling. De bewindvoerder is bevoegd om over uw inkomen te beschikken en uitgaven voor u te doen. Hij doet dat natuurlijk in overleg met u.  Het werk van de bewindvoerder wordt jaarlijks gecontroleerd door de rechtbank.

Wat doet uw bewindvoerder ?

Wij vinden een goed contact belangrijk om op de hoogte te blijven van uw situatie en financiën. Uw bewindvoerder komt daarom bij u op bezoek.  Hij spreekt dan samen met u door hoe het op dat moment met uw financiën gaat en maakt een plan voor de komende periode.  Zo blijft u betrokken bij alle keuzes die er rondom uw financiën gemaakt moeten worden. Hij ondertekent aanvragen en overeenkomsten.

Hoe krijg ik een bewindvoerder ?

U kunt u aanmelden door te bellen naar ons kantoor en te vragen naar één van onze bewindvoerders. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt om kennis te maken, uw situatie te bespreken en u uit te leggen welke stappen u moet zetten.
In dit intakegesprek wordt uw situatie en financiën in kaart gebracht. Na dit gesprek kunt u beslissen of u de bewindvoering wil aanvragen. Daarna kan deze aanvraag worden ingediend bij de rechtbank.

Wat kost een bewindvoerder?

De rechtbank rekent zogenaamde griffiekosten voor het aanvragen van een bewindvoerder. Deze kosten moeten door u zelf worden betaald door degene die het bewind aanvraagt.
Daarnaast zijn er intakekosten en een maandelijkse vergoeding voor de bewindvoerder. Uit deze vergoeding worden het salaris en de onkosten (zoals opleidingskosten) van de bewindvoerder betaald.
De hoogte van deze vergoeding wordt door de rechtbank vastgesteld. Bij een minimuminkomen kunt u in sommige gevallen voor deze kosten van de gemeente een vergoeding krijgen.

Meer weten?