Mentorschap

Voor wie ?

Als er sprake is van een ziekte of beperking, heeft u mogelijk moeite met het nemen van beslissingen over uw zorg.  Een mentor kan u hierbij dan ondersteunen en begeleiden.

Wat is het ?

Uw mentor ondersteunt u bij het regelen van uw zorg. Of het nu gaat om verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding, hij (of zij) is bevoegd om hierover te beslissen. Hij doet dat natuurlijk in overleg met u.  De mentor wordt aangesteld door de rechtbank. Dat kan op uw verzoek, maar ook op verzoek van een familielid, een zorginstelling of een bewindvoerder.

Wat doet uw mentor ?

Wij vinden een goed contact belangrijk om op de hoogte te blijven van uw zorgwensen. Uw mentor komt daarom bij u op bezoek.  Hij kijkt dan samen met u hoe het op dat moment met u gaat, welke zorg u krijgt en of u daar tevreden over bent. Zo blijft u betrokken bij keuzes die er rondom uw zorg gemaakt moeten worden.
Ook voert hij uit uw naam overleg met zorgverleners en bewaakt de afspraken die er over uw zorg gemaakt zijn. Hij ondertekent uw zorg- of behandelplan.

Hoe krijg ik een mentor ?

U kunt u aanmelden door te bellen naar ons kantoor en te vragen naar Mirre Wortel. (U kunt haar ook mailen via m.wortel@heinenadviesgroep.nl) Zij maakt dan een afspraak met u om kennis te maken en u uit te leggen welke stappen u moet zetten.
De eerste stap is altijd een intake gesprek waarin uw situatie en zorgvraag in kaart worden gebracht. Na dit gesprek kunt u beslissen of u het mentorschap wil aanvragen. Daarna kan de aanvraag worden ingediend bij de rechtbank.

Wat kost een mentor ?

De rechtbank rekent zogenaamde griffiekosten voor het aanvragen van een mentorschap. Deze kosten moeten door uzelf worden betaald.
Daarnaast zijn er intakekosten en een maandelijkse vergoeding voor de mentor. Uit deze vergoeding worden het salaris en de onkosten (zoals opleidingskosten) van de mentor betaald.
De hoogte van deze vergoeding wordt door de rechtbank vastgesteld. Bij een minimuminkomen kunt u in sommige gevallen voor deze kosten van de gemeente een vergoeding krijgen.

Meer weten?