Levenstestament

Voor wie ?

Iedereen kan een levenstestament op laten stellen. Het levenstestament is bedoeld voor mensen die zelf de regie willen houden over hun leven als zij door ziekte of een ongeval niet meer in staat zijn om zelf hun zaken te regelen. Veelal word hiervoor een familielid gevraagd, maar u kunt ook een onafhankelijke professional inschakelen.

Wat is het ?

Een levenstestament is een volmacht waarmee u een vertrouwenspersoon de bevoegdheid geeft om, door u bepaalde zaken, voor u te regelen. Dat kan zijn op gebied van financiën, medische zorg en/of andere levensgebieden.
U beschrijft in het levenstestament gedetailleerd wanneer het in werking treedt, wat uw wensen zijn en welke ruimte de vertrouwenspersoon heeft om uit uw naam te handelen. Ook stelt u vast aan wie de vertrouwenspersoon verantwoording aflegt (Toezichthouder).

Wat doet uw vertrouwenspersoon?

Wij regelen voor u alles met betrekking tot uw zorg of financiën, zoals we dat met u hebben afgesproken in de volmacht. Dat doen we natuurlijk in overleg met u. Bekende activiteiten die een vertrouwenspersoon voor u kan doen zijn, het bespreken en bewaken van uw zorg, het regelen van uw financiën, het beheren van uw vermogen, het regelen van zaken in uw directe leefomgeving, het onderhouden van contacten met uw leveranciers, etc.

Hoe komt u in gesprek met een vertrouwenspersoon?

U kunt bellen (of mailen) met ons kantoor, waarna we een afspraak kunnen maken. Dit betreft dan een wederzijdse kennismaking. In dat gesprek is er de mogelijkheid uw situatie te bespreken en u uit te leggen welke stappen u kunt zetten. Ook kunnen wij u in contact brengen met een notaris die voor uw levenstestament kan opstellen.

Wat kost een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon hanteert het uurtarief dat ook geldt voor bewindvoerders, curatoren en mentoren en wordt vastgesteld door het landelijk overleg kantonrechters. U kunt daarnaast ook afspraken maken over de contactfrequentie en de te leveren inzet bij de taken die u vastlegt in uw levenstestament.

Meer weten?