Curatele

Voor wie ?

Als u moeite heeft met het voeren van uw administratie of als u, door omstandigheden, in de schulden bent geraakt. Dit in combinatie met een ziekte of beperking waardoor u mogelijk moeite heeft met het nemen van beslissingen over uw zorg.  Een curator kan u hierbij dan ondersteunen en begeleiden.

Wat is het ?

Uw curator doet uw volledige financiële administratie en ondersteunt u bij het regelen van uw zorg. Hij onderhoudt contacten met bedrijven en instanties met wie u zaken doet of van wie u zorg ontvangt. Of het nu gaat om het doen van betalingen, belastingaangiften, aanvragen van uitkeringen en toeslagen, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding, hij is bevoegd om hierover te beslissen.
De curator wordt door de rechtbank benoemd. Dat kan op uw verzoek, maar ook op verzoek van een familielid, of een zorginstelling. De curator is bevoegd om over uw inkomen te beschikken, uitgaven voor u te doen en zorgafspraken te maken. Hij doet dat natuurlijk in overleg met u.  Het werk van de curator wordt jaarlijks gecontroleerd door de rechtbank.

Wat doet uw curator ?

Wij vinden een goed contact belangrijk om op de hoogte te blijven van uw situatie. Zowel op het gebied van uw verzorging als voor wat betreft uw financiën. Uw curator komt daarom bij u op bezoek.  Hij spreekt dan samen met u door hoe het op dat moment met uw financiën en/of uw verzorging gaat en maakt een plan met betrekking tot uw zorg en financiën voor de komende periode.  Zo blijft u betrokken bij keuzes die er rondom uw zorg en financiën gemaakt moeten worden. Hij ondertekent aanvragen en (zorg-)overeenkomsten.

Hoe krijg ik een curator ?

U kunt u aanmelden door te bellen naar ons kantoor en te vragen naar één van onze curatoren. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt om kennis te maken, uw situatie te bespreken en u uit te leggen welke stappen u moet zetten. De volgende stap is altijd een intake gesprek waarin uw situatie en uw financiën in kaart worden gebracht. Na dit gesprek kunt u beslissen of u de curatele wil aanvragen. Daarna kan de aanvraag worden ingediend bij de rechtbank.

Wat kost een curator?

De rechtbank rekent zogenaamde griffiekosten voor het aanvragen van een onder curatele stelling. Deze kosten moeten door uzelf worden betaald.
Daarnaast zijn er intakekosten en een maandelijkse vergoeding voor de curator. Uit deze vergoeding worden het salaris en de onkosten (zoals opleidingskosten) van de curator betaald.
De hoogte van deze vergoeding wordt door de rechtbank vastgesteld. Bij een minimuminkomen kunt u in sommige gevallen voor deze kosten van de gemeente een vergoeding krijgen.

Meer weten?

Lees over de eisen waaraan een professionele curator moet voldoen
Lees meer over curatele aanvragen
Lees meer over de wettelijk vastgestelde tarieven.