Bewindvoering

Uw bewindvoerder doet uw volledige financiële administratie. Hij onderhoudt contacten met bedrijven en instanties met wie u zaken doet.

Curatele

Uw curator doet uw financiële administratie en ondersteunt u bij het regelen van uw zorg. Hij onderhoudt contacten met wie u zaken doet of van wie u zorg ontvangt.

Mentorschap

Uw mentor ondersteunt u bij het regelen van uw zorg. Of het nu gaat om verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding, hij (of zij) is bevoegd om hierover te beslissen.

Levenstestament

Een levenstestament is een volmacht waarmee u een vertrouwenspersoon de bevoegdheid geeft om door u bepaalde zaken voor u te regelen.

De Heinen Adviesgroep is een handelsnaam van FinAid BV.